Östhjazz

Östjazz är en ideell förening som bildades 2018. Föreningen driver Malin Östh Band, Duo Östh & Väst och Trio Östh & Väst och verkar för att utveckla medlemmarnas musikintresse. Vi arrangerar och deltar i musikarrangemang och stöttar kulturlivet i Kristianstad Kommun.

Vi har bl.a. genomfört stödkonsert för Blue Bird Jazzklubb i Kristianstad vilket innebar att klubben fick ett tillskott till sitt startkapital för bl.a. marknadsföring och medlemsvärvning i samband med att ny styrelse valdes.

Föreningen har stöttat Föreningen Svensk Jazz genom bidrag till stödfonden för professionella jazzmusiker. Fonden bildades under pandemin och har betalat ut stöd till sökande jazzmusiker.

Östhjazz har också genomfört stödkonsert för Ukrainas Folk i samverkan med Röda Korset, FN-föreningen och Östermalmskyrkan i Kristianstad. Alla intäkter från konserten har gått till hjälpverksamhet i Ukraina.

Vi delar också ut ett Jazzstipendium till ung jazzintresserad musiker/sångerska/sångare/kompositör/producent. Stipendiesumman är femtusen kronor.

Föreningen Östhjazz stipendium 2022 går till Hilma Nilsson från Åhus. Foto: Privat